Skip to content
Topic
Articles
30/09/21

«Гендерге қарсы» заң жобасы және Қазақстанның ғаламдық консервативті реакцияға жетуге «тырысуы»

Көөн айныгыча коррупция менен күрөштү жүргүзүү Кылымдын бир чейрегинен ашуун бир катар кыргыз саясатчылары алдап, Батыш мамлекеттердин колдоосун алууга күн мурунтан убада алуу максатында демократияны идеологиялык оюн катары колдонуп келе…

Article by Aigerim Kamidola
30/09/21

Құқықтық шегініс – Қазақстанд: Қорытынды мен ұсыныстар

Көөн айныгыча коррупция менен күрөштү жүргүзүү Кылымдын бир чейрегинен ашуун бир катар кыргыз саясатчылары алдап, Батыш мамлекеттердин колдоосун алууга күн мурунтан убада алуу максатында демократияны идеологиялык оюн катары колдонуп келе…

Article by Adam Hug
30/09/21

Исчезающие права – Таджикистане: Краткий обзор

Көөн айныгыча коррупция менен күрөштү жүргүзүү Кылымдын бир чейрегинен ашуун бир катар кыргыз саясатчылары алдап, Батыш мамлекеттердин колдоосун алууга күн мурунтан убада алуу максатында демократияны идеологиялык оюн катары колдонуп келе…

Article by Adam Hug
30/09/21

Введение: Как исчезают права в Таджикистане

Көөн айныгыча коррупция менен күрөштү жүргүзүү Кылымдын бир чейрегинен ашуун бир катар кыргыз саясатчылары алдап, Батыш мамлекеттердин колдоосун алууга күн мурунтан убада алуу максатында демократияны идеологиялык оюн катары колдонуп келе…

Article by Adam Hug
30/09/21

Застрявшая между недофинансированием, авторитаризмом правительства и коррупцией: система здравоохранения в Таджикистане и риски для населения

Көөн айныгыча коррупция менен күрөштү жүргүзүү Кылымдын бир чейрегинен ашуун бир катар кыргыз саясатчылары алдап, Батыш мамлекеттердин колдоосун алууга күн мурунтан убада алуу максатында демократияны идеологиялык оюн катары колдонуп келе…

Article by Dr Sebastien Peyrouse
30/09/21

Гражданское общество Таджикистана во время пандемии и после нее: основные проблемы и перспективы развития

Көөн айныгыча коррупция менен күрөштү жүргүзүү Кылымдын бир чейрегинен ашуун бир катар кыргыз саясатчылары алдап, Батыш мамлекеттердин колдоосун алууга күн мурунтан убада алуу максатында демократияны идеологиялык оюн катары колдонуп келе…

Article by Dr Parviz Mullojonov
30/09/21

Исчезающие права – Таджикистане: Выводы и рекомендации

Көөн айныгыча коррупция менен күрөштү жүргүзүү Кылымдын бир чейрегинен ашуун бир катар кыргыз саясатчылары алдап, Батыш мамлекеттердин колдоосун алууга күн мурунтан убада алуу максатында демократияны идеологиялык оюн катары колдонуп келе…

Article by Adam Hug
22/07/21

Retreating Rights – Kazakhstan: Executive Summary

Көөн айныгыча коррупция менен күрөштү жүргүзүү Кылымдын бир чейрегинен ашуун бир катар кыргыз саясатчылары алдап, Батыш мамлекеттердин колдоосун алууга күн мурунтан убада алуу максатында демократияны идеологиялык оюн катары колдонуп келе…

Article by Adam Hug
22/07/21

Retreating Rights – Kazakhstan: Introduction

Көөн айныгыча коррупция менен күрөштү жүргүзүү Кылымдын бир чейрегинен ашуун бир катар кыргыз саясатчылары алдап, Батыш мамлекеттердин колдоосун алууга күн мурунтан убада алуу максатында демократияны идеологиялык оюн катары колдонуп келе…

Article by Adam Hug
22/07/21

Human rights and civil liberties in Kazakhstan: A matter of efficiency?

Көөн айныгыча коррупция менен күрөштү жүргүзүү Кылымдын бир чейрегинен ашуун бир катар кыргыз саясатчылары алдап, Батыш мамлекеттердин колдоосун алууга күн мурунтан убада алуу максатында демократияны идеологиялык оюн катары колдонуп келе…

Article by Colleen Wood
22/07/21

Police kettling in Kazakhstan

Көөн айныгыча коррупция менен күрөштү жүргүзүү Кылымдын бир чейрегинен ашуун бир катар кыргыз саясатчылары алдап, Батыш мамлекеттердин колдоосун алууга күн мурунтан убада алуу максатында демократияны идеологиялык оюн катары колдонуп келе…

Article by Tatiana Chernobil
22/07/21

A sustained crackdown on independent worker organising – Kazakhstan, a case study

Көөн айныгыча коррупция менен күрөштү жүргүзүү Кылымдын бир чейрегинен ашуун бир катар кыргыз саясатчылары алдап, Батыш мамлекеттердин колдоосун алууга күн мурунтан убада алуу максатында демократияны идеологиялык оюн катары колдонуп келе…

Article by Mihra Rittmann

 Join our mailing list 

Keep informed about events, articles & latest publications from Foreign Policy Centre

JOIN